Privacybeleid

Privacyverklaring

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van klanten.

Graag maken wij u er op attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt alleen zullen verzamelen en gebruiken om direct met u contact te zoeken. Dit omdat het noodzakelijk is om een evt. boeking met u te sluiten.

Bent u een klant van ons, dan gebruiken wij u gegevens (naam, adres, woonplaats, tel.nr. emailadres) om u te kunnen factureren of om informatie omtrent onze mini-camping toe te sturen.

Doorgifte aan derden

Wij zullen uw gegevens niet aan derden verstrekken.

Bewaarperiode persoonsgegevens

Bent u klant bij ons, dan bewaren wij uw persoonsgevens voor de duur van 7 jaar. De periode van zeven jaar komt overeen met de periode waarbinnen wij verplicht zijn onze administratie te bewaren voor de Belastingdienst. Na afloop van deze periode worden uw gegevens verwijderd.

Uw rechten

U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien. Als daartoe aanleiding bestaat kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. U heeft eveneens het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Voor vragen kunt u contact opnemen per email: info@dekleinestroet.nl

Voorthuizen, december 2020